Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

  1. MIK
  2. Hírek

Központi tantárgyfelvétel a Gólyák számára

Azoknak a hallgatóknak, akiknek az adott őszi félév az első aktív félévük (első szemeszteres alapképzési vagy osztatlan szakos hallgatók) a Kar Tanulmányi Csoportja veszi fel a Neptun TR-ben a hallgató képzéséhez a képzés ajánlott tanterve szerint az első félévhez tartozó összes kurzust, legalább az ajánlott tantervben szereplő kreditértékben, a rendes tárgy- és kurzusfelvételi időszak 3. munkanapjáig.

1 / 1