Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Tanulmányi ügyek

Ezen az oldalon a tanulmányi ügyeid menetével kapcsolatosan olvashatsz információkat.

FONTOS: Az alább említett folyamatok leírásai még változhatnak a COVID-19 koronavírus helyzet miatt vagy kari döntés hatására így érdemes többször visszalátogatni az oldalra, hogy a legfrissebb adatokat lásd.


NEPTUN:

A NEPTUN rendszere az alábbi linken érhető el: https://neptun.pte.hu/#. Itt a hallgatói NEPTUN gombra kattintva tudsz továbblépni a bejelentkezési felülethez. Ezen az oldalon a bejelentkezésen kívül híreket is olvashatsz illetve számos segédletet és tájékoztatót találsz.


Tanulmányi csoport ügyintézés:

A személyes ügyintézés gyorsan és gond nélkül intézhető. Nincs más teendőd csak el kell látogatnod a suli aulája melletti irodákhoz, ahol a megfelelő kategória kiválasztásával egy ügyfélhívó gépen keresztül tudsz sorszámot szerezni. Ezt követően egy kijelzőn láthatod majd a sorszámod és máris beszélhetsz az ügyintézővel. 


Bejelentkezés menete: 

38. § (1) A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A hallgatónak minden félévben a következő képzési időszak megkezdése előtt, szakonként be kell jelentenie, hogy folytatja-e tanulmányait, vagy az adott képzési időszakban hallgatói jogviszonyát szünetelteti. A hallgató a beiratkozás félévében a beiratkozással teljesíti a bejelentkezési kötelezettségét is.
(2) A hallgató a bejelentkezési nyilatkozatot a TR felületén elektronikus formában teszi meg, legkésőbb a regisztrációs időszak utolsó napjáig.


Beiratkozás: 

A beiratkozási folyamat részeként a kitöltött beiratkozási lapot le kell töltened és kinyomtatva, aláírva le kell adnod a Tanulmányi Osztálynak az aktuális félév ütemezés szerint, de postai úton is eljuttathatod hozzánk.
Postázási cím: 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. Tanulmányi Csoport 

Kérjük a beiratkozáshoz hozzák magukkal

  • az eredeti dokumentumokat bemutatásra(bizonyítványok, nyelvvizsga bizonyítvány, sajátos nevelési igénnyel kapcsolatos igazolások - diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mozgáskorlátozott, látás, és hallássérült, …), 
  • valamint azok fénymásolatait
  • 1 db igazolványképet, aminek a hátuljára nyomtatott betűkkel kérjük ráírni a nevet, és a szakot

 A beiratkozást minden hallgatónak a Neptun tanulmányi rendszerben kell elvégeznie. 

A levelezősök postai úton küldjék meg a beiratkozási lapot és a felsorolt dokumentumokat, majd az első konzultációkor kell az eredeti példányokat bemutatni.

A nappali tagozatos hallgatók is beküldhetik postai úton, ha az augusztus 30-i héten még nincsenek itthon, de jöhetnek ügyfélfogadási időben személyesen is. Fontos, hogy másolatokat hozzanak magukkal az eredeti példányok mellett, így gyorsítjuk az ügyintézést.


A személyi-, és adó igazolványról, valamint lakcím-, és TAJ kártyáról nem kérünk fénymásolatot, a beiratkozási lapon ezeknek a dokumentumoknak az azonosítóit fel kell tüntetni, így az már rögzítésre kerül a Neptun rendszerben.


A beiratkozási folyamat lépéseiről bővebben itt olvashatsz:


Passziválás, utólagos passziválás:

22 §  (2) Kérelemre a tanulmányi osztályvezető engedélyezi a hallgatói jogviszony szünetelését, amennyiben a hallgató bejelentkezését a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon belül vissza kívánja vonni, feltéve, hogy a hallgató tanulmányi teljesítményét a félév során még nem értékelték. A kérelmek leadásának, illetve postára adásának határideje a félév negyedik hetének utolsó munkanapja.
(5) Szünetel a hallgatói jogviszony továbbá akkor is, ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni. Az e bekezdésben meghatározott esetekben nem kell alkalmazni a (2)-(4) bekezdésekben meghatározott korlátozásokat. A hallgató a rendkívüli körülményt köteles haladéktalanul bejelenteni és dokumentumokkal igazolni a TB-nek, amely a szünetelés indokoltságát megvizsgálja. A hallgatónak két egybefüggő passzív félév után félévente, a félév kezdete előtt kérelmeznie kell adott félév szüneteltetésének engedélyezését. 


Tárgyfelvétel:

A tárgyfelvétel kizárólag a NEPTUN rendszerén keresztül történik és csak Te, vagyis a hallgató végezheti. Kövesd nyomon a PTE MIK weblapját a tárgyfelvételi időszakok kezdetéről és végéről. Tantárgyat csak akkor tudsz felvenni, ha tárgyfelvételi időszak van. Érdemes az időszak kezdete előtt átnézni a felvehető tárgyakat illetve az órarend készítő segítségével megnézni, hogy miként is fog alakulni a következő féléved. Nagy segítséget nyújthat a Tanulmányi tájékoztató oldal, ahol láthatod, hogy milyen tárgyakat kell teljesítened ahhoz, hogy gond nélkül abszolváld az itt töltött féléveid. Illetve az MIK órarendeket elérheted ezen a linken: http://www.orarend.mik.pte.hu/


Jogviszony igazolás igénylése:

A NEPTUN rendszerén keresztül tudod a jogviszony igazolási kérelmet leadni, amit majd scannelve  és/vagy postai úton fog hozzád eljuttatni a Tanulmányi Csoport. Amennyiben nincs semmilyen megszorítás erre vonatkozóan, akkor a jogviszony igazolásod személyesen is átveheted az ügyfélfogadási időben a Tanulmányi Csoport irodájában.


Hivatalos levelezés:

Hivatalos levelezés során, legyen szó oktatónak vagy Tanulmányi Csoportnak szóló üzenetről mindig a NEPTUN kódoddal és a szakod megnevezésével együtt mutatkozz be. Ez segít az adott oktatónak vagy ügyintézőnek abban, hogy gond nélkül azonosítani tudjon.


Kreditigazolás:

Igényelhetsz a Tanulmányi Csoportnál kreditigazolást, mellyel a már elvégzett tanulmányaidat igazoló dokumentumot tudod megszerezni.