Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Központi tantárgyfelvétel a Gólyák számára

Azoknak a hallgatóknak, akiknek az adott őszi félév az első aktív félévük (első szemeszteres alapképzési vagy osztatlan szakos hallgatók) a Kar Tanulmányi Csoportja veszi fel a Neptun TR-ben a hallgató képzéséhez a képzés ajánlott tanterve szerint az első félévhez tartozó összes kurzust, legalább az ajánlott tantervben szereplő kreditértékben, a rendes tárgy- és kurzusfelvételi időszak 3. munkanapjáig.

A központi kurzusfelvétel egy, a hallgatók tanulmányi előrehaladását segítő, a kurzusfelvételt könnyítő technikai lehetőség, amely azonban nem jelent kötöttséget a hallgatók számára. ennek megfelelően az első szemeszteres alapképzési vagy osztatlan szakos hallgatók a rendes tárgy- és kurzusfelvételi időszakban díj megfizetése nélkül, szabadon adhatnak le a központi kurzusfelvétel során felvett kurzusokat, továbbá vehetnek fel a központi kurzusfelvétel során fel nem vett kurzusokat.

( 5/2022.(06.29.) számú Dékáni Utasítás alapján (https://mik.pte.hu/Attachment/get/portal_article_attachment/369/5-2022-dekani-utasitas-kozponti-kurzusfelvetel-szabalyairol-220630094331.pdf)